Converg

by AG Weinberger

stăpînit de verb

mă supun

imperial

iar

învelișul se desprinde

de suflul

meu astral

tihna-mi-ai-te-aș

tremur…

oglinda-i orbitoare,

doar greierul

se mai aude

în noapte… grăitor

șoptește-mi vestirea